Raspust iz snova

Cena i uslovi

CENA: 220

Sve aktivnosti u okviru osnovne ponude MOG KAMPA uključene su u cenu i ne naplaćuju se dodatno!

Cena aranžmana uključuje:

  • 6 noćenja na bazi punog pansiona sa užinom
  • Autobuski prevoz autobusima visoke turističke kategorije
  • Osiguranje
  • Boravišna taksa
  • Kompletna organizacija i sprovođenje programskih sadržaja kampa.
  • Usluge vođe grupe (učitelji, nastavnici, treneri) za sve vreme kampa i ostalo osoblje (animatori i rekreatori)
  • 24 časa lekarski nadzor
  • Organizacija putovanja u celini

SPECIJALNA PONUDA

Moj engleski kamp

  • Evropski centar za jezike – Bond
  • Doplata 20 eur za 7x3 sata engleskog jezika

NAČINI PLAĆANjA:

Gotovinsko plaćanje: u celosti ili 20% prilikom  rezervacije, ostatak na maksimalno 8 mesečnih rata, s tim da poslednja rata mora biti izmirena najkasnije 10 dana pre početka putovanja.

Plaćanje kreditnom karticom: Visa, MasterCard, Maestro, Dina, American Express (isti uslovi kao gotovina). Za korisnike kreditnih kartica AmericanExpress, Visa i MasterCard Banke Inteza mogućnost plaćanja na maksimalno 6 rata bez kamate, s tim da poslednja rata mora biti izmirena do 01. septembra 2019.

Čekovima građana na maksimalno 8 rata, s tim da je prva rata 20% od vrednosti aranžmana i da poslednja rata mora biti izmirena do 01. septembra 2019.

Na osnovu administartivne zabrane na maksimalno 8 rata, s tim da prva rata iznosi minimalno 20% od vrednosti aranžmana i da poslednja rata mora biti izmirena do 01. septembra 2019.

Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Turističke agencije “BOREAS TRAVEL”.

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu poslovne banke agencije na dan plaćanja.

18. - 24. jul 2019.
Tara
hotel "Beli bor"
Prijavite se