Raspust iz snova

Aktivnosti

Aktivnosti u radionicama engleskog jezika u okviru “My English camp” predstavljaju dobru pripremu za samu školu i osmišljene su za dve grupe dece: predškolski i mlađi školski uzrast (deca od 6 i 7 godina) i osnovnoškolski uzrast (deca do 12 godina).

Za decu od 6 i 7 godina

Svaka radionica se sastoji od pet glavnih elemenata: uvod u zadatu temu, pesmu koja uključuje novi vokabular, slikovni diktat, kratke dijaloge i na kraju igru. Profesor uvodi novu temu koristeći vizuelna sredstva, postere, flash-cards, slike.

Kroz pesmu deca ponavljaju nove reči koje su naučili, a slikovni diktat je provera znanja novih reči i njihovog značenja. Sve što su naučili tog časa deca posle treba da upotrebe u govoru kroz dijaloge i situacije.

Za decu od 8 do 12 godina

Ove radionice obuhvataju široki dijapazon aktivnosti koje su prilagođene uzrastu i znanju svakog deteta koje imaju za cilj da dete aktivno koristi jezik i savlada sve jezičke veštine (čitanje, pisanje, slušanje, govor). Deca preuzimaju aktivnu ulogu na radionici, iznose svoja mišljenja, uče situacioni govor jer nam je želja da se oni što pre osamostale i koriste jezik u svakodnevoj životnoj situaciji.

Radionica se sastoji iz pet delova:

  1. govor,
  2. gramatika,
  3. slušanje,
  4. funkcije i situacioni govor,
  5. pisanje.

Primenjuje se komunikativni i interaktivni pristup u radu, dinamika časa je vešto organizovana tako da je radionica zabavna i kvalitetno drži pažnju dece tokom njenog trajanja čemu posebno doprinose i tematski podeljene celine: debate, pričanje priča, muzika, gluma, kreativno pisanje.

Kopaonik
7. - 13. i 13. – 19. jul 2020.
Srebrnac
19. – 25. jul 2020.
hotel "Srebrna lisica"
Prijavite se