Raspust iz snova

Naša vizija

„MOJ KAMP“ je namenjen deci osnovnoškolskog uzrasta, od 7 do 12 godina, kao jedinstveno mesto koje kroz raznovrsne programe edukativnih, kreativnih, sportskih i zabavnih sadržaja doprinosi sticanju veština, socijalizaciji, negovanju takmičarskog duha, razvijanju kreativnosti, podsticanju talenata i mašte, ali i negovanju tolerancije, poštovanja i prijateljskih odnosa među decom. Jedinstvenost „MOG KAMPA“ ogleda se u edukativnim, kreativnim i sportskim radionicama koje vode profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i organizovanju ovakovog vida programskih sadržaja za osnovnoškolski uzrast.

Današnje generacije odrastaju u specifičnim uslovima modernih tehnologija i pod velikim uticajem ogromne ponude koju moderno doba sobom nosi, a koja je često spornog kvaliteta i koja nemilosrdno „napada“ sva čula i nesvesno uvlači decu u ubrzani tempo života ugrožavajući pri tome kako njihovo fizičko i psihičko zdravlje i bezbednost, tako i sposobnost snalaženja u realnim životnim situacijama.

Mi želimo da naša deca imaju pravo, a ne virtuelno detinjstvo, da osete istinske vrednosti i emocije i budu u konstantnoj vezi sa prirodom i zdravim životom svesni njihove važnosti.

MOJ KAMP detetu pruža:

  • podsticanje kreativnosti i negovanje talenta
  • zdrav stila života i razvijanje sportskog duha
  • socijalizaciju
  • razvijanje veština koje im omogućuju da se lako i svesno snalaze u svakodnevnim, ali i neočekivanim životnim situacijama
  • obrazovanje za nenasilnu komunikaciju, toleranciju i solidarnost
  • razvoj samopoštovanja, samoprihvatanja
  • sticanje pozitivnih identifikacionih uzora
  • jedinstven i deci zanimljiv pristup učenju kroz raznovrsne tehnike i sadržaje
  • razvijanje mašte

 „MOJ KAMP“ JE NAJBOLjI KAMP ZA DETE!

Kopaonik
7. - 13. i 13. – 19. jul 2020.
Srebrnac
19. – 25. jul 2020.
hotel "Srebrna lisica"
Prijavite se