Raspust iz snova

Prijava

Na ovoj stranici možete preuzeti formulare i prijavu za „MOJ KAMP“ i upoznati se sa opštim uslovima putovanja.

Popunjene i potpisane formulare možete skenirati i poslati elektronskom poštom na adresu: info@mojkamp.rs. U najkraćem roku će Vam biti potvrđena prijava i dobićete uputstva za potpisivanje ugovora o putovanju i načinima plaćanja.

Osim toga, prijavu za „MOJ KAMP“ možete popuniti u prostorijama turističke agencije „Boreas Travel“, Kneza Mihaila 21A, lokal 102, svakog radnog dana od 09:30 do 19:00, kao i subotom od 10:00 do 15:00 časova.

Važna napomena: Zdravstveni upitnik sa ove stranice popunjava roditelj/staratelj. Pored toga, obavezno je da ovaj upitnik bude overen od strane izabranog lekara deteta.

18. - 24. jul 2019.
Tara
hotel "Beli bor"
Prijavite se