Raspust iz snova

Briga o deci

„MOJ KAMP“je mesto na kome deca kvalitetno provode svoj raspust i u kome su poštovanje deteta i njegove ličnosti, kao i briga o njegovoj bezbednosti i zdravlju prioritet u svakom trenutku!

Stručan medicinski tim, koji čine lekar i medicinska sestra, 24 časa vodi brigu o zdravlju učesnika „MOG KAMPA“, a o bezbednosti dece brinu profesionalni vaspitači, pedagozi i izviđači.

Jelovnik u „MOM KAMPU“ sastavlja nutricionista u saradnji sa upravnikom i osobljem kuhinje hotela.

Ukoliko je dete alergično na neku hranu, jelovnik će biti prilagođen potrebama deteta i njegovom zdravstvenom stanju.

18. - 24. jul 2019.
Tara
hotel "Beli bor"
Prijavite se